INTA spol. s.r.o.

Rybárska 18
911 01 Trenčín
Slovakia
mail:obchod@inta.sk, info@inta.sk
tel: +421 903 455 549, +421 902 579 167

Kontakt na ekonomické oddelenie:

Fakturácia:
E-mail: fakturacia@inta.sk
Tel.č.: 0911 460 308

Účtovníctvo:
E-mail: ekonom@inta.sk
Tel.č.: 0911 460 308

IČO/Company Nr.: 34129863
IČ DPH/VAT Number : SK 2020386929

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel : Sro, Vložka číslo: 863/R

Certifikovaná podľa/Cerftified according to Renewable Energy Directive EU –ISCC-Cert-DE105-82599503