Browse top selling WordPress Themes & Templates on ThemeForest. This list updates every week with the top selling and best WordPress Themes www.bigtheme.net/wordpress/themeforest

BRO - Zber Kuchynského a potravinového odpad

1. Cesta odpadu – Biologicky rozložiteľného odpadu z reštaurácií, obcí , závodov spoločného spracovania a potravinových predajní - začína prevzatím u producenta, kde začína aj proces administratívy vedúci k systému vysledovateľnosti. Na zber odpadu poskytuje spoločnosť INTA certifikované, uzatvoriteľné nádoby – štandardne vo veľkosti 60 L na praktickú manipuláciu pracovníkmi producenta odpadu.
2. V rámci celoslovenskej pôsobnosti, spoločnosť INTA transportuje tento odpad do jedného z našich vlastných pracovísk na spracovanie BRO. BRO odpad je mechanicky homogenizovaný a tepelne predpripravený v zmysle platnej legislatívy EU.
3. Spoločnosť INTA na svojich prevádzkach zabezpečuje umývanie zberných nádob na vlastných automatických umývacích linkách, aby tieto nádoby vyhovovali hygienickým požiadavkám zákazníkov.
4. Odpad je spracovaný do formy vstupného materiálu pre následnú výrobu bioplynu v certifikovaných bioplynových staniciach, kde počas minimálne 60 dni procesu anaeróbnej fermentácie úplne rozložený a stráca svoju pôvodnú biologickú podstatu odpadu.

UCO – zber použitého kuchynského oleja

1. Použitý – prepálený kuchynský olej má nepriaznivý vplyv na tráviaci trakt človeka, preto všetky kuchyne pozorne menia prepálené oleje a tuky.
2. Vzniknutý odpad – UCO - použitý kuchynský olej a tuk je takisto zo zdravotného hľadiska nevhodný pre hospodárske zvieratá.
3. Použitý kuchynský olej sa nesmie vylievať do kanalizácie. Zákon zakazuje vylievať olej do kanalizácie.
4. Použitý kuchynsky olej ako odpad znečisťuje a zanáša potrubia a keď sa dostane do vody, tak dokáže znečistiť niekoľko tisíc litrov vody. Olej je biologicky ťažko odbúrateľný a vo vodnom prostredí redukuje kyslík potrebný pre faunu a flóru.
5. Pritom riešenie je jednoduché, naša spoločnosť INTA Vám ponúka zber použitého kuchynského oleja za najlepšie podmienky na trhu.
6. Poskytneme Vám certifikované uzatvárateľné zberné nádoby a zabezpečíme pravidelný zber.
7. V rámci celoslovenskej pôsobnosti, naša spoločnosť INTA zabezpečuje transport a vo vlastných spracovateľských kapacitách na Slovensku realizuje priemyselné upravenie tohto materiálu pre následne úplné energetické využitie .

© Copyright - Inta Biotechnologies