Browse top selling WordPress Themes & Templates on ThemeForest. This list updates every week with the top selling and best WordPress Themes www.bigtheme.net/wordpress/themeforest

O nás

Naša firma bola založená v roku 1995. Od samého začiatku sme si kládli za svoj hlavný cieľ zvládnutie najmodernejších technológií ekologickou cestou nepoškodzujúcou prírodu.

V súčasnosti má naša spoločnosť dve hlavné divízie zamerane na zber a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov :
- Zber a zhodnocovanie použitých kuchynských olejov a tukov- UCO
Výsledkom našej aktivity bolo zavedenie novej uzavretej technológie na recykláciu, čistenie a priemyselnú homogenizáciu rastlinných olejov a tukov s kapacitou niekoľko 100 T mesačne.

- Zber a zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu z kuchýň – BRO
V tejto oblasti sme vybudovali niekoľko vlastných spracovateľských stredísk na území celejSR, za účelom minimalizácie logistických nákladov a optimalizácie ceny pre koncového zákazníka. Táto nová požiadavka separovať BRO vychádza s novej platnej legislatívy.
Táto skutočnosť vyplynula z potreby eliminácie rizika šírenia nákazy prostredníctvom nesprávneho chovu hospodárskych zvierat v prostredí globalizácie ekonomiky, kde je jednoznačne dané, že v budúcnosti sa cesta výkrmu hospodárskych zvierat môže uberať , buď čisto BIO smerom alebo dôsledne kontrolovanými veľkochovmi. Táto skutočnosť bude v reálnom čase eliminovať existenciu pokútnych chovateľov a prinesie reálnu potrebu zhodnocovanie skutočných objemov bioodpadu z kuchýň a jedální.

Súčasťou služieb spoločnosti INTA je dôsledne prepracovaný systém zberu, evidencie a zabezpečenia zhodnotenia odpadu v zmysle platnej legislatívy. Zavedením tohto systému zberu sme sa zaradili medzi spoločnosti s komplexným systémom dosledovateľnosti pôvodu bioodpadu, ktorá je základnou podmienkou platnej legislatívy a zároveň zárukou dlhodobo udržateľného modelu fungovania zdravej spoločnosti. V neposlednom rade prispievame k zvyšovaniu alternatívneho využívania zdrojov energie a zároveň k zlepšovaniu podmienok v životnom prostredí.

Držíme sa hesla: „Lebo nám záleží!“

© Copyright - Inta Biotechnologies